Vetenskapsskolan i Göteborg, omdöpt till Safirskolan, stängdes ner pga att islamistisk extremism. Nu öppnas skollokalerna igen av annan kritiserad muslimsk friskola.

Skolinspektionen beslutade 9 december 2019 att dra in tillståndet för Safirskolan på grund av att man funnit ”allvarliga brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets för Safirskolan”. I kommunstyrelsen fick SD stöd av andra partier om att skolan borde läggas ner. Det hade framkommit att tidigare IS-krigare fanns på personallistan. Rektorn sattes förra året av säkerhetspolisen i förvar inför utvisning eftersom han bedöms vara en säkerhetsrisk.

Ny hyresgäst i den nedlagda Safirskolans lokaler är föreningen Framtidsskolan i Göteborg, som driver Römosseskolan. 

Skolinspektionen granskade inte rektor

De fick i början av maj godkänt i Skolinspektionens ägar- och ledningsprövning. Bland de personer som granskades fanns dock inte Römosseskolans grundare och nuvarande rektor Abdirizak Waberi, riksdagsledamot för Moderaterna 2010-2014 och ordförande för Sveriges islamiska skolor 2006-2011.

Skolinspektionens Hans Larsson säger till DN att Römosseskolan har ett tillstånd från 2015 att öppna ytterligare en friskola i Göteborg. I fjol fanns planer att öppna på Hisingen, men den återtogs då man inte fann lämplig lokal.

– Hur etableringskontrollen nu utfaller kan jag inte kommentera. Men i samband med den tittar vi naturligtvis på de kontroller som genomförts efter 2015, säger Hans Larson till DN.

Inte tydligt att religiösa inslag är frivilliga

Skolinspektionen konstaterade förra våren att Lilla Römosseskolan har en konfessionell inriktning och drivs av en muslimsk förening och att ”tillsynen visar att det inte är tydligt för alla elever att de konfessionella inslag som förekommer under skoldagen är frivilliga.”

Skolinspektionen skrev bland annat att ”samtliga av de elever som intervjuats i förskoleklasserna är eniga om att det inte är frivilligt att delta i bönen på morgonsamlingen. Eleverna säger att de inte får välja utan att alla elever måste vara med då det är bön.”

I rapporten framgår vidare att ”eleverna tillägger att man inte kan tvinga någon att vara med på bönen, ”men om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset” och ”är man 10 år måste man be alla böner”. Eleverna säger att det är något som lärarna har sagt och att det står i koranen.”

Könsuppdelad undervisning

I utredningen tillstod rektorn att ”all undervisning i idrott och hälsa varit uppdelad sedan skolan startade” och att ”rektorn uttrycker också en farhåga för att elever skulle välja att inte delta i idrotten om det inte görs en sådan uppdelning.

Också Stora Römosseskolan har fått föreläggande av Skolinspektionen så sent som 17 mars i år. Rektorn fick en frist på sig till i augusti i år att ”se till att elever regelmässigt möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet i alla ämnen.”

Trots att Skolinspektionen i flera tidigare granskningar anmärkt på könsuppdelade lektioner fanns dessa fortfarande kvar. Man skrev att ”utredningen visar att flickor och pojkar fortfarande undervisas var för sig i ämnet idrott och hälsa från årskurs 4 till 9” samt att ”det förekommer könsuppdelad undervisning i ämnen som bild, engelska, musik och slöjd”.

Nu får alltså Römosseskolans ägarförening ta över skollokalerna där Vetenskapsskolan/Safirskolan tvingades stänga.

*

Se mer i Samtiden: Krav på stopp för skattemedel till Vetenskapsskolan (12 november 2019), Vetenskapsskolan stängs – islamister styr verksamheten (9 december 2019).