USA:s justitieminister understryker vikten av att åtala de Obama-tjänstemän inom polis- och underrättelsetjänsterna som försökt sabotera Trumps presidentskap. Kan det hända i Sverige?

I en uppmärksammad intervju på skärtorsdagen säger USA:s justitieminister William Barr att den olagliga avlyssning som FBI genomförde mot presidentkandidat Trump och de läckor som skedde sedan Trump vann valet inte var ”misstag” eller ”slarv” utan försök att sabotera för den valde presidenten.

Justitieministern bekräftar i intervjun med Fox News att den federale åklagaren John Durham kommer att åtala tidigare företrädare för underrättelsetjänsterna om det finns bevis på illegala aktiviteter riktade mot Trumps valkampanj 2016.

Åklagaren utreder sedan förra våren hur anklagelserna om ryskt samarbete med Trumpkampanjen uppstod. Han ska se om det finns grund att åtala personer som missbrukat sin ställning inom de statliga underrättelsemyndigheterna och om de utgör kriminella handlingar.

De av president Barack Obama utsedda cheferna i FBI har offentligt bett om ursäkt för lagöverträdelser men menat att det var ”misstag”. (Se Samtidens rapport om sparkade FBI-chefens ursäkt och biträdande FBI-chefens erkännande av lögner för att skydda Hillary Clinton.)

William Barr. Foto: YouTube.

Nuvarande justitieministern tvivlar på att det var oskyldiga misstag.

– Min egen syn är att bevisen visar att vi inte har att göra med misstag eller slarv. Det handlade om något mycket mer oroväckande, och vi ska gå till botten med att utreda det, säger Barr.

– Och de som brutit mot lagen enligt de bevis vi kan frambringa, kommer att bli åtalade.

Det kan alltså omfatta de allra högsta cheferna tillsatta av Obama inom de amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänsterna.

– Jag anser att presidenten har all rätt att vara frustrerad eftersom jag menar att det som hänt honom är en av de största travestierna i amerikansk historia. Utan någon grund startade de utredningar av Trumps valkampanj och, vilket är än mer alarmerande, att det fortsatte efter valet. Ett tydligt mönster av händelser utspelade sig då Trump var vald, som syftade till att sabotera presidentskapet, eller åtminstone hade effekten att det saboterade presidentskapet, konstaterar justitieminister Barr.

Kan etablissemangen försöka sabotera val också i Sverige?

Det är mycket hårda ord om den ”djupa staten”, de hemliga statliga myndigheter som ska skydda USA:s konstitution. Men som istället av den avgående Obama-administrationen användes för att sabotera för den av folket valde presidenten som man inte gillar, som inte var ”en av oss”.

Skulle svenska statliga myndigheter agera likadant, om riksdagen får en majoritet där Sverigedemokraterna har betydande inflytande?

Vi såg redan efter valet 2018 att Utrikesdepartementets personal gjorde upprop mot det parti som ökade sitt stöd mest i svenska folket. Regeringskansliets opolitiska personal hotade med att inte vara lojala med den på folkets valutslag utsedda regeringen.

Vi ser i Säkerhetspolisens senaste årsbok för 2019 att man nämner ”islamistisk” bara 8 gånger, medan ”höger” nämns 22 gånger. Det grova dödliga våldet i form av skjutningar och bomber nämns – noll gånger. Säpo rapporterar den bild Morgan Johansson (S) och Mikael Damberg (S) vill se. Här tycks likheter finnas mellan Sverige och de Obama/Clinton-lojala cheferna på FBI, CIA mfl myndigheter.

De avlyssnade olagligen Trumpkampanjen och läckte hemligstämplad information till medierna efter att Trump vunnit valet för att sabotera för den folkvalde presidenten.

Kan vi räkna med annat från svenska myndighetschefer?

*

Se mer: National Review i Barr: ‘Evidence Shows That We’re Not Dealing with Just Mistakes or Sloppiness’ och Fox News i Barr: Russian Collusion Probe Into Trump ”One Of The Greatest Travesties In American History”