Mer än en tredjedel av utrikes födda elever har antingen gallrats bort felaktigt eller skolkat från skolan vid provtillfället. Denna gång gäller det internationella läsförståelsetestet PIRLS. Förra året gällde det fusk i PISA.

Svenska skolans förmåga att lära ut och ge eleverna kunskap är omtvistad. Med den allt större invandringen har skolornas studiemiljöer försämrats med stök, bråk och oordning. Men den sittande regeringen vill hävda att elevernas kunskaper blir bättre.

Men för att komma fram till ett sådant resultat tycks man behöva fuska med internationella studier som jämför elever i samma årgångar.

Förra året avslöjades regeringens fusk med PISA-studien. Man hade dels räknat bort tio procent av de elever som svarat på proven, trots att de internationella reglerna endast medger att fyra procent gallras bort. Dessutom framkom att hela tio procent av eleverna som skulle delta inte var närvarande och inte gjorde provet.

Dessa manipulationer innebar att det såg ut som att Sverige hade höjt elevernas utbildningsnivå i internationell jämförelse. Utbildningsminister Anna Ekström utropade att ”Det här är en glädjens dag”, när PISA publicerades.

Men det är knappast äkta glädje när siffrorna beror på fusk. Alla andra länder följde reglerna om att endast ta bort fyra procent av eleverna.

Fuskar igen

Nu avslöjar Expressen att Skolverket än en gång ser ut att ha fuskat i en annan internationell studie, PIRLS 2016. Mer än en tredjedel av de utrikesfödda eleverna har gallrats bort eller helt enkelt skolkat vid provtillfället.

Innebörden är att de utrikesfödda eleverna ser ut att ha förbättrat sina språkkunskaper. ”För första gången sedan PIRLS började genomföras 2001 så presterade utrikes födda elever ett högre genomsnitt än svenskfödda elever med två utrikes födda föräldrar”, skriver Expressen.

Kräver utskottsförhör

Sverigedemokraterna i utbildningsutskottet har tappat förtroendet för både utbildningsministern och Skolverket och vill se att utbildningsministern förklarar sig inför utskottet. 

– Mätningarna är till för att markera hur det ser ut i skolorna. Då ska vi inte försköna siffrorna. Vi vill ha all fakta på plats. Det är särskilt anmärkningsvärt att det just är läsförståelsen man väljer bort, säger Patrick Reslow (SD).

– Jag anser att Skolverket har diskvalificerat sig för att ha hand om det här. Vi vill också att utbildningsminister förklarar varför man mörkat, och varför man inte nämnt någonting om PISA-resultaten. 

Patrick Reslow vill i stället se att universiteten återtar rollen gällande undersökningarna.

– Ansvaret ska ligga på universitet, säger han. 

Anna Ekström har inte velat kommentera uppgifterna.

*

Se inslag i Riks om kritiken mot utbildningsministern: