Turerna kring PISA-mätningen av 15-åringarnas kunskapsnivå i grundskolan blir allt fler – men den verkliga skandalen är att utbildningsminister Anna Ekström (S) gav sken av positiv utveckling i skolan.

Att utropa ”Det här är en glädjens dag”, som Ekström gjorde när PISA-resultatet publicerades, var falskt – även om PISA-resultatet inte skulle varit tillrättalagt och manipulerat.

Redan när PISA publicerades 2019 konstaterade vi i Samtiden: ”Även med justering för fattigdom etc är alltså resultat i läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund i Sverige 54 procent lägre än elever med inhemsk bakgrund. I länder som USA, Hongkong och Israel är elever med utländsk bakgrund något högre presterande än de med inhemsk bakgrund (efter socioekonomisk justering). I Kanada har man uppnått fullständig jämlikhet mellan alla elever oavsett bakgrund.”

Detta utfall i PISA borde ha gjort det omöjligt för en seriös utbildningsminister att tala om glädje. Det är ju fruktansvärt att Anna Ekström (S) jublade över bevis på totalt haveri inom skolan för integration av elever med utländsk bakgrund.

Sedan blir saken naturligtvis än värre när man tar hänsyn till att många utlandsfödda – många fler än regelverket tillåter – rensats bort, och som om de deltagit i PISA-provet med all sannolikhet hade försämrat utfallet ännu mer. 

Talande för den svenska integrationskatastrofen

Att en S-minister jublar över en studie som visar att svenska myndigheter fullständigt har misslyckats att integrera nyanlända, är ett exempel på varför allt går fel i politiken. Mentaliteten från allra högsta ort är att blunda och förtränga problemen. Man skyler över brutala brister med tillkämpad optimism utan grund.

Beteendet innebär att man inte tar den katastrofala utvecklingen på allvar.

Det är denna mentalitet som måste brytas. Sverige måste få en regering som erkänner de enorma brister som råder i det offentliga Sverige. Som erkänner att man fullständigt misslyckats med det största experimentet i Sveriges historia: att på kort tid ta emot miljontals människor från regioner med en helt annan kulturell bakgrund.

Verklighetsflykt orsaken till integrationshaveri

Ja, jag tror att det mer handlar om mentalitet och verklighetsflykt i etablerade partier, än något annat. Om man stoppar huvudet i sanden kan man naturligtvis inte förstå vilka politiska åtgärder som behöver vidtas för att minska problemen.

För att vi ska få en ny regering måste först en majoritet i svenska folket avvisa makthavarnas verklighetsflykt. Det är om detta tiden fram till valet 2022 handlar: ska makten lyckas dölja verkligheten för folket en gång till, eller ska folket genomskåda maktens manipulationer?

*

Se mer i Samtiden: Regeringen har fuskat för att frisera elevers kunskapsnivå i PISA (2 okt 2020), PISA-studien har rensat bort elever som inte kan svenska (4 dec 2019)