Nu accepteras rasism i etablissemangen. Rasism mot vita. Vänsteraktivisterna på universiteten tar paradoxalt nog rejäla kliv mot att låta samhället genomsyras av rasism och att alla individer ska bedömas efter sin ras och inte sin individuella karaktär.

Nästa vecka startar den första svenska universitetskursen i ”kritiska vithetsstudier”, rapporterar SvD. Kursen ska kritisera att vita får utrymme i samhället utifrån postmodernistiska flumbegrepp som ”föreställningar om vithet och svenskhet”.

Det är paradoxalt att Stockholms universitet nu ställer upp på att kvotering efter ras är viktigare än att gå efter kompetens, erfarenhet, intresse och energi hos de enskilda människorna.

– Det handlar om vithet som maktordning, men det handlar också om vithetens symbolik i film, bildkonst eller litteratur, säger kursansvarig Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Det vita ”vi:et” ska krossas

Dessa postmodernistiska flummare utgår inte från att Europa är en kontinent som byggts upp av ”vita”, som i många generationer har slitit i fattigdom för att göra det bättre för sina barn.

Nu ska det vita européer skapat hånas, skuldbeläggas och stjälas. Nu ska människor från andra kontinenter anses kunna lägga beslag på det den äckliga vita befolkningen har byggt upp.

– Det blir ofta konflikter kring de här frågorna, exempelvis när svenskhet diskuteras och när diskussioner om rasstereotyper kommer upp. Men det som blir osynligt i de här konflikterna är det normativa centrumet, ”det vita vi:et” säger Jeff Werner.

Han påstår att syftet inte är att hata vithet, utan ”studera vit hegemoni”. Men innebörden blir att vita européer inte har rätt till sin dominans på sin egen kontinent, utan att andra raser ska kunna tränga undan det vita skapat – så att ”hegemonin” i Europa upphör.

Detta är rasism i sin fulla ondska.

Om afrikaner har rätt till att styra och leva i Afrika utan att behöva träda tillbaka från sin ”svarta hegemoni” för att ge utrymme åt vita, och folk i Mellanöstern får leva i sina regioner utan att träda tillbaka från sin ”muslimska hegemoni” utan att ge plats för kristna européer, då har faktiskt vita i Europa rätt att värna sin vita kultur i sina hemländer. Och detta utan att det anklagas för att vara skadlig ”hegemoni”. Majoriteten har rätt till sin kultur. Att se ner på och döma ut den är världsfrånvänt och oikofobiskt. 

Postmodernism löper amok

Postmodernismen och globalismen löper här amok. Man anser att Europa inte ska få vara ett vit undantag från den i övrigt mer mörkhyade världen. Allt ska jämnas ut, kvoteras in. Annars är det förkastlig ”vit maktordning” i västvärlden, även om det är mörkhyad maktordning överallt annars i världen.

Det är bara västvärlden som postmodernisterna vill krossa med rasistisk kvotering. Den civilisation som lyckats avsevärt mycket bättre än andra, som låtit sig fångas av våld, klanstrider och förakt för kunskap.

Nej, dessa postmodernistiska attacker mot västerlandets traditioner byggda på upplysningen och kristendomen måste motarbetas med kraft. De ska avslöjas för vad de är: ondska förklädd i akademisk skrud.

*

Vad är postmodernism? Se min artikelserie Postmodernismens förbannelse i Samtiden: Vårt språk är under attack och När upplysningen angrips reduceras människovärdet.

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative.