De med två invandrade föräldrar är 3,2 gånger oftare misstänkta för brott än personer med svenskfödda föräldrar. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Senast det publicerades någon statistik på bakgrunden för de som begår brott var 2005. Under många år har både borgerliga och rödgröna regeringar motsatt sig forskning och statistik som visar vilka som begår brotten i Sverige. I riksdagens talarstol förklarade justitieminister Morgan Johansson (S) 2017: Jag ser ”inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap.”

Kritiken mot forskningsförbud mot invandringens betydelse för brottsligheten i Sverige blev dock för stor. Det statliga Brottsförebyggande rådet, Brå, startade senare en uppdatering av rapporten från 2005. Det är den som nu har släppts.

Brottsmisstänkta bland svenskar med svenska föräldrar klart lägst

Andelen misstänkta för brott totalt i de olika grupperna med inrikes respektive utrikes bakgrund och bland män och kvinnor i grupperna är följande:
• Bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar misstänktes 3,2 procent (4,8 av männen och 1,5 av kvinnorna).
• Bland inrikesfödda med en utrikes- och en inrikesfödd förälder misstänktes 5,9 procent (8,6 av männen och 3,1 av kvinnorna).
• Bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar misstänktes 10,2 procent (15,3 av männen och 4,8 av kvinnorna).
• Bland utrikesfödda misstänktes 8,0 procent (12,2 av männen och 3,9 av kvinnorna).

Man ska komma ihåg att de med utländsk bakgrund som kommer från regioner med låg kriminalitet klumpas ihop med de som kommer från regioner med mycket hög kriminalitet.

Mest överrepresenterade är inrikes födda vars föräldrar är födda i södra och västra Afrika, där mer än var femte misstänktes för brott 2015-2018, över 20 procent.

I tabellen nedan framgår brottsmisstanke för personer födda olika regioner i världen, eller moderns födelseregion. Man ska i minnet ha att andelen för svenskar med svenska föräldrar är 1,4 procent (det röda strecket).

Uppgifterna finns i Brå-rapporten Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund.