SVT-Agenda tog på söndagen upp frågan om varför brottsstatistiken på elva år inte har uppdaterats när det gäller brott och ursprung. Mattias Karlsson (SD) ifrågasatte mörkläggningen, men justitieministern vägrar ställa upp och förklara varför statistik och fakta är onödiga.

Brottsförebyggane rådet, Brå, gjorde 2005 en rapport som visar att det var mer än 2,5 gånger vanligare att var misstänkt för brott bland utrikes födda än inrikes födda. Och mer än 5 gånger så vanligare från delar av Afrika, som Gambia och Ghana.

Krav har framförts från riksdagen om att färsk statistik om invandrares brottslighet ska tas fram, men justitieminister Morgan Johansson (S) vägrar att ge sådant uppdrag.

”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra svenska samhället , och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag”, skriver ministern till riksdagen.

Varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet har varit beredda att ställa upp i Agenda och förklara varför de vill dölja statistik för svenska folket, rapporterar Expressen (länk).

I Agenda får Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen (SD), frågan varför sådan statistik behövs.

– Sverige har det senaste decenniet för en migrationspolitik som kanske är den mest extrema i västvärldens moderna historia. Vi har lagt ner hundratals miljarder kronor i skattepengar på integrationspolitik. Effekten av det här måste utvärderas på olika sätt, tycker jag. Det är naturligt, säger Mattias Karlsson.

– Sedan är det också så att vi har en situation när det gäller tryggheten i landet som jag skulle beskriva som katastrofal. Den nationella trygghetsundersökningen visar att sexualbrotten har fördubblats, otryggheten bland kvinnor ökar.

– För att komma tillrätta med det här och vänta trenden måste vi har så bra faktaunderlag som möjligt och för att kunna sätta in så effektiva åtgärder som möjligt.

– Det är oseriöst av en myndighet att vi gjorde en undersökning för elva år sedan och vi tror att det är ungefär likadant nu och därför behöver vi inte göra en ny. Det behövs korrekta fakta för att bekämpa fördomar på båda sidor och för att komma tillrätta med de här problemen, säger Mattias Karlsson.

Till professor Jerzy Sarnecki i studion ställer programledaren frågan, Varför är det inte bra med fakta, det är över tio år sedan en studie gjorde senast?

– Jag är intresserad av fakta, men jag är intresserad av fakta som är betydligt mer sofistikerad än den här typen av fakta. Jag vill att man ska studera orsaker till överrepresentation.

– Invandringen till Sverige har ökat under mycket lång tid. Under den tiden hade vi både ökningar och minskningar av brottsligheten. Hur det är nu vet vi inte, säger Sarnecki.

Mattias Karlsson replikerar att det finns statistik om brottsligheten men inte om vem som utför den.

– Brottskategorier där invandrare är mest överrepresenterade har ökat kraftigt. Den totalt anmälda brottsligheten det senaste decenniet har ökat med 23 procent. Vi ser en kraftig ökning när det gäller anmälda våldtäkter och andra sexualbrott, kontrar Mattias Karlsson som vill få klarlagt om det finns samband med detta och de senaste årens massiva asylinvandring.

– Jag förstår inte syftet med att mörka det här och att inte följa upp de tidigare studier som gjorts, avslutar Karlsson.

I detta får han stöd av en annan riksdagsman som intervjuas i Agenda.

– Du kan inte i en demokrati mörka verkligheten. Det är kontraproduktivt. Folk tror att nästan inga svenskar begår brott, bara utlandsfödda. Fakta sparkar. Fakta behövs, säger riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C).