Sverige står inför en akut cementkris som kan leda till att uppemot 400.000 jobb försvinner när bostadsbyggande, gruvbrytning, väg- och järnvägsbyggen stoppas. Svenska handelskamrarna slår larm.

S/MP-Regeringen måste agera skyndsamt för att undvika en kris, skriver vd:arna på de svenska handelskamrarna i debattartikel.

Nekat miljötillstånd innebär tvärstopp för svensk utveckling

Många arbetstillfällen är hotade och möjligheterna att starta upp Sverige efter pandemin försämras. Dessutom försvagas möjligheter att ta ett globalt ledarskap för en miljö- och klimatmässigt bättre cementproduktion, skriver elva handelskamrar från norr till söder i debattartikel.

Bakgrunden till den förestående krisen är att Cementa nekats ett förnyat tillstånd för att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite på Gotland (se här). Det innebär att när tillståndet löper ut under hösten så försvinner omkring 75 procent av den svenska cementproduktionen i ett slag.

På vänsterkanten rycker man på axlarna och menar att ”det är väl bara att importera”. Men import i så stora volymer är omöjligt att åstadkomma utan stora investeringar i infrastruktur för logistik, för att inte tala om miljöförstörande, tunga transporter. Under åratal kommer cementbrist i Sverige att stoppa alla större projekt, från bostäder till LKAB:s gruvbrytning.

Sverige försvagas som industrination

Handelskamrarnas vd:ar skriver, ”Vår uppfattning är att konsekvenserna av ett produktionsstopp på Slite riskerar att bli ekonomiskt mycket kännbara för hela Sverige. Utöver risken för att svensk ekonomi skadas och väldigt många svenskar förlorar sina arbeten, så försvagas Sveriges möjlighet att som industrination bidra till en nödvändig grön omställning, vilken kräver en klimatmässigt bättre produktion av cement.”

En gång i tiden blev Socialdemokraterna stora därför att de förenade arbetstagarnas intresse med en stark tilltro till industrialisering och ekonomisk tillväxt. Allt det är borta. Socialdemokraterna sviker kärnan i sin egen historia.

Den nuvarande Miljöparti/Socialdemokratiska regeringen är på väg att avindustrialisera Sverige. De vill – på grund av absurda miljölagar – tvinga tillbaka vårt land till stenåldern. Klimatpolitiken har blivit religion, där man fullständigt struntar i logik och rationalitet.

Sverige måste få en ny regering – innan landet fullständigt har förstörts av verklighetsfrånvänd utopism.