På många håll i landet är antalet poliser i yttre tjänst allt lägre. Trots att det har blivit fler inom kåren saknas tusentals poliser. Detta medan regeringen hellre talar om ”polisanställda”, de som saknar polisutbildning.

I Sverige har polistätheten sjunkit fram till en bottennivå år 2017. Därefter har en viss återhämtning skett enligt polisen och SCB.

Jämfört med Europa har Sverige mycket få poliser, trots att antalet ökat något de senaste åren. EU-snittet är 319 poliser per 100.000 invånare.

– Det är otroligt positivt att vi blir fler och det är helt nödvändigt för att klara av vårt uppdrag, men det är fortfarande polisbrist, sa Lena Nitz, ordförande i polisförbundet tidigare i år till TV4.

Yttre tjänst

Vad värre är, har antalet poliser i yttre tjänst minskat. Här är det svårare att få fram statistik eftersom definitionen inte är fastställd och polisen inte offentliggör någon statistik över poliser som tjänstgör i yttre tjänst. Polistidningen har gjort egen sammanställning.

Källa: Polistidningen.

När antalet poliser i yttre tjänst inte är tillräckligt får det direkta konsekvenser över hur närvarande polisen är på gator och torg.

Ett aktuellt exempel är centrala Stockholm och Lidingö, som ingår i lokalpolisområde Norrmalm. Polisområdeschef  Tobias Lövström säger att poliserna blir fler i Sverige men att polisbrist finns i Stockholm.

– Vi har tappat flera hundra poliser, säger Lövström till Mitt i.

– Sett till uppdraget saknar jag en fjärdedel av de poliser i yttre tjänst som behövs.

Han vill eller får inte säga hur många poliser som finns i polisområdet idag.