Mer än var femte plats till höstterminens polisutbildning står tom. Politikerna har gjort yrket oattraktivt.

Av polisutbildningens 1.020 lediga platser till hösten tillsattes 794. Av dem fick 21 i våras anstånd och påbörjade i stället sin polisutbildning nu i höst.

– Vi hade självklart hoppats på en högre siffra, men vi är ändå nöjda med tanke på omständigheterna, säger Anders Henckel, tillförordnad gruppchef på polisutbildningen till TT.

Ledningen skyller på corona, men en viktig förklaring är att många av dem som sökt saknar behörighet.

Enligt Rekryteringsmyndighetens rapport saknades behörighet i över hälften av inkomna ansökningar.

Färre poliser i yttre tjänst

Flera partier har krävt att polisyrket ska göras mer attraktivt, exempelvis i fråga om lönen. Men inrikesminister Mikael Damberg (S) understryker dock att lönefrågor är upp till parterna att komma överens om.

– Men vi kan konstatera att villkor och löner har förbättrats på senare år, det är en förutsättning för att nå målet om 10.000 fler polisanställda, säger Damberg.

Antalet poliser som patrullerar gatorna i yttre tjänst är i dag lägre än för fem år sedan.

Mikael Damberg hänvisar till regeringens mål om 10.000 nya polisanställda till 2024, och säger att man redan kommit halvvägs.

– Den tidigare regeringen drog ned utbildningen med 90 procent, vilket skapade stora underskott, säger han.