Justitieminister Morgan Johansson (S) hävdar att antalet poliser ökar. Det är ett falskt budskap. Enligt hemligstämplade dokument framgår att antalet poliser i yttre tjänst sjunkit mellan 2015 och 2019.

Det som räknar när vi talar om polisens skydd av medborgarna är antalet poliser i yttre tjänst som griper in när brott begås.

Det är Polistidningen som avslöjar tidigare hemliga uppgifter. Tidningen fick gå till Kammarrätten för att få sekretessen hävd.

I december 2019 fanns 9.049 poliser i yttre tjänst. Fyra år tidigare, 2015, var de 9.226 poliser.

Minskningen har skett trots att regeringen och stödpartierna låtit invandringen fortsätta på en extremt hög nivå och beviljat mer än 100.000 uppehållstillstånd per år.

Därför har antalet poliser i yttre tjänst med hänsyn tagen till befolkningens storlek minskat från 94 poliser per 100.000 inv till 88 poliser/inv. Men i dessa siffror ingår även tjänstlediga och sjukskrivna.

Minskning pga dåliga arbetsvillkor

Skälet till att antalet poliser i yttre tjänst minskat är att man har dålig uppbackning från politiskt håll: dålig lön och inga karriärvägar gör att poliser söker sig till skrivbordsjobb.

– Det är väldigt krävande att jobba ute, med hård arbetsbelastning och tuff arbetsmiljö. Det betalar sig inte särskilt bra och karriärvägarna är få för den som vill stanna i yttre tjänst. Samtidigt är det brist på polisiär kompetens i övriga delar av organisationen, så den som är missnöjd med yttre tjänst har många andra delar att söka sig till, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Justitieministern ljuger

Morgan Johansson (S) hävdar dagligen att antalet poliser är fler, när utvecklingen är den rakt motsatta – de blir färre poliser som ingriper mot kriminella på gator och torg.

Varför har man sekretessbelagt den här statistiken? Är det S-regeringen som försöker dölja sanningen för svenska folket?

Källa: Polistidningen.