När inte bara skolor utan också domstolar saknar all form av ordning och reda, börjar även en och annan liberal tala om vad som saknas – auktoritet i samhället.

Det är den kaotiska rättegång som Samtiden tidigare tagit upp som föranleder även liberaler att börja efterlysa just auktoritet i offentliga rum, även om de annars beskyller Sverigedemokraterna för att vara auktoritära och därmed hemska.

I Dagens Juridik skriver liberalen och PR-konsulten Daniel Claesson:

”Domstolarna har sedan lång tid medvetet tonat ner allt som påminner om auktoritet. Rättssalarna liknar mer vanliga sammanträdesrum. Domarstolen är som övriga stolar. Språket och tilltalet är informellt …

Att det heter påföljd är medvetet, det ska nämligen inte vara ett straff. Att straffa människor som begår brott anses enligt rådande ideologi primitivt och gör bara större skada.”

Domstolarnas ovilja mot anständigt uppträdande

Han kritiserar också Svea hovrätts president Anders Perklev som avvisar att domstolarna har ansvar att upprätthålla anständigheten i sina lokaler.

”Ingenting är enligt Perklev domarnas ansvar förutom att läsa i lagboken. Perklev kan naturligtvis inte säga så mycket annat med tanke på sin position, men det illustrerar tydligt oviljan hos domarna att ta plats och agera.”

Svenska jurister tycks vilja ha anarki. De är passiva och låter brottslingarna ta över. Vilket är det naturliga i ett icke-auktoritärt samhälle, där ingen har uppgiften eller rätten att hålla ordning på verksamheten.

Utan auktoritet blir det våldsverkarna som bestämmer

”Domarens uppgift är att skilja på rätt och fel. Den som begår brott ska straffas för det enligt lagen. Genom att straffa brottslingen får brottsoffret en upprättelse. Gör inte domstolarna detta blir följden att det istället är styrka och våldskapital som bestämmer. Tyvärr är det just det vi ser är på väg att hända i Sverige.”

Det är lite lustigt att en liberal uttrycker sådant oreserverat stöd för auktoritet i samhället. Liberaler brukar ju ansluta till socialister och anarkister som ser konservativa som fruktansvärda människor eftersom de vill ha auktoriteter som kan upprätthålla ordningen.

Det är först när liberaler med egna ögon ser hur kriminella och våldsverkare tar makten om auktoriteterna i samhället saknas, som de kommer på bättre tankar.

Men varför måste vi vänta till dess Sverige är en anarki på att vänsterliberaler ska vakna? Väljarna kan korta denna ledtid genom att rösta på konservativa som omedelbart kommer att arbeta för återskapade auktoriteter i Sverige. Detta eftersom det är enda sättet att få rättvisa, lugn och ordning i samhället.