Det till Muslimska brödraskapet kopplade studieförbundet skulle beviljas 1,8 miljoner kr av Göteborgs kommun, men ärendet stoppades i sista minuten.

Miljardbelopp har av svenska skattemedel betalats ut till muslimska organisationer som är kopplade till och bildade av Muslimska brödraskapet, vars uppfattning är att islam är överordnat demokrati och att muslimer i väst inte ska integreras i demokratiska samhällen.

Kritiken mot detta har vuxit på senare tid. Forskare har i sommar gått i svaromål på Folkbildningsrådet, som istället för att granska studieförbundet Ibn Rushd, har propagerat för förbundet gentemot kommuner runt om i landet. (Samtiden har tagit upp kritiken här.)

Sociala resursnämnden i Göteborg

Nu har en nämnd i Göteborg som tänkt bevilja 1,8 miljoner kronor till Ibn Rushd, i sista stund dragit tillbaka ärendet.

Inför sammanträdet hade Sverigedemokraterna och Demokraterna i nämnden skrivit starkt kritiska yrkanden om att avslå stödet.

Formellt har tjänstemännen i nämnden inte granskat de 22 samarbetspartner som Ibn Rushd slussar pengarna vidare till. Forskarna riktade just kritik mot att Folkbildningsrådet inte granskat alla de underavdelningar till Ibn Rushd som agerar helt utan transparens.

Genom att ärendet drogs tillbaka får tjänstemännen ”tid att titta på dem”, säger förvaltningschefen till DN.