Hundratals miljoner av svenska skattepengar går till islamistiska extremister som motverkar ambitionerna om integration. Och de som ska granska bidragen, som Folkbildningsrådet, har istället blivit medlöpare som uppmanar kommuner att betala ut än mer till dem som är emot demokrati, emot jämställdhet och emot homosexuella.

I sommar har forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren visat att studieförbundet Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska Brödraskapet, främst genom den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organizations in Europe. Den betraktas allmänt inom internationell forskning som brödraskapets europeiska gren.

I Kvartal har Rantorp, Carlbom och Hyllengren tydligt visat hur insyltat organisationerna Ibn Rushd och Islamic Relief Sverige är i extremism under rubriken ”Statsstödd folkbildning för islamism” (del 1, del 2).

Muslimska Brödraskapets kassakor i Sverige

De reagerar särskilt på att Folkbildningsrådet, som ska granska de studieförbund som får skattemedel, istället blivit talespersoner för Ibn Rushd och agerar för att än mer skattemedel ska betalas ut till dem som är emot den svenska ambitionen att integrera muslimer i det svenska samhället.

Muslimska Brödraskapet har två ekonomiska kassakor i Sverige. Utöver studieförbundet Ibn Rushd tilldelas också biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige hundratals miljoner.

Studieförbundet Ibn Rushd har erhållit 273 miljoner kronor i statligt stöd från Folkbildningsrådet under åren 2005–20. Än mer har Sida betalat ut till Islamic Relief Sverige: mellan 2010-19 fick de omkring 627 miljoner kronor från Sida.

Tillsammans med andra projektbidrag och kommunbidrag har över en miljard kronor av svenska skattemedel betalats ut till dem som gör allt för att motverka de politiska ambitionerna om integration.

Stoppa det svenska självskadebeteendet

Det måste bli ett stopp på detta naiva och skadliga beteende från regeringens och svenska myndigheters sida. Det krävdes domstolsbeslut för att få stopp på miljonrullningen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Sveriges unga muslimer (SUM), som också ingår i Muslimska brödraskapets nätverk. Domstolen slår fast att SUM ”brustit i kravet att respektera demokratins idéer”.

Folkbildningsrådet och Sida borde kunna stoppas från att understödja extremism och motverka integration innan det gått så långt. Men man blundar för islamistisk extremism.

Riksdag och regering måste agerar. Man kan inte fortsätta detta svenska statens självskadebeteende.