När elever i grundskolan har valt skola prioriteras nyanlända före alla andra i Göteborg, vilket tvingat bort elever från närmsta skolan för att istället pendla ut till förorter där mindre populära skolor finns.

Samtiden har tidigare rapporterat om ett totalt haveri i Göteborg där nytt system för att placera elever på grundskolorna införts: ”Barn gråter sig till sömns för att de tvingas till skolor där de inte känner någon. Allt för att politikerna ger nyanlända gräddfil in i skolan.”

I stället för kötid, närhet från bostad eller syskonhänsyn sker fördelningen av platser enligt en prioriteringslista som sätter nyanlända elevers önskemål före allt annat.

I praktiken tvingas svensk barn åka långa sträckor ut i förorter som är ”utsatta områden” med mycket våld och utanförskap.

Detta i en stad där förnedringsrån av unga blivit allt vanligare.

Endast SD är konsekvent emot beslutet

Men endast ett parti har varit konsekvent emot den prioriteringsordning som kommunen beslutat – Sverigedemokraterna. De andra partierna låter det nya systemet införas, vilket innebär att de elever som sitter i kläm nu lämnas åt sitt öde.

I reportage i Nyhetsbyrån framgår den förtvivlan som råder bland föräldrar och barn i Göteborg. En förälder menar att systemet är olagligt.

– Man tittar inte på den enskilde individen och dess behov, vilket strider mot barnkonventionen och skollagen. Min son har flera funktionsnedsättningar samt Aspergers syndrom. Han har tidigare fått gå i en särskild stödgrupp, men i den nya skolan han blivit tilldelad, finns ingen sådan grupp, säger en förälder.

Barn ska inte vara verktyg i migrationspolitiken

Det är fruktansvärt att de styrande partierna nu är så desperata att man är beredd att använda barn som kanonmat i migrationspolitiska syften.

Det är ett vuxenvärldens svek mot skolbarnen. De behöver trygghet, stabilitet och förutsägbarhet. Skolgången ska ske i en miljö där man känner sig hemma – nära hemmet, tillsammans med syskon och kompisar eller den skola föräldrarna tycker har högst kvalitet.

Elevernas trygghet och livskvalitet får inte offras därför att det bedrivs en galen migrationspolitik.

Medborgare i Sverige måste komma först. När det gäller nyanlända borde det självfallet vara som överallt annars: nytillkomna ställer sig sist i kön.