På tisdag ska direktiven till den omdiskuterade coronakommissionen vara klara. I dem står vad kommissionen ska granska. Allt tyder på att allt ska granskas, och därmed kan det viktigaste, ansvarsutkrävandet gå förlorat.

Oppositionen har fått igenom att kommissionen ska vara klar i god tid före nästa val i september 2022. Men listan på vad kommissionen ska belysa i händelseförloppet från det att ett nytt coronavirus blev känt i Kina i januari till dess att dödsfallen blev allt vanligare i Sverige från 11 mars och fram till nu då den akuta situationen (förhoppingsvis) är över.

Om direktiven blir så omfattande ”är det bara att gratulera Socialdemokraterna”, skriver Svenska Dagbladet på ledarplats. Med så många trådar att granska riskerar kommissionen ”att bli ofarlig och det relevanta ansvaret omöjligt att utkräva”.

Nu är det inte S som önskat dessa breda direktiv, utan oppositonen med Ulf Kristersson (M) i spetsen. Han har sagt: ”Det finns väldigt mycket här. I princip allt ska granskas och det tycker vi är mycket bra” (SR 6/6).

Svenska Dagbladet har rätt. Eftersom kommissionen ska vara snabb och bli klar före valet, ligger det i farans riktning att man inte hinner granska alla aspekter kring denna allomfattande viruspandemi. Då hade det varit bättre att välja ut några frågeställningar som har just att göra med statens ledarskap i kris.

Men bara därför att en statlig kommission tillsätts betyder det ju inte att andra ska sluta ganska. Exempelvis har Konstitutionsutskottet slagit fast att man ska granska regeringsledamöternas agerande i pandemins inledning. Dessutom måste massmedierna fortsätta att granska både politiken, myndigheterna och vårdutförarna.

Jag ser flera viktiga frågor. En avgörande fråga att granska är: Varför fanns inte beredskapslager av skyddsutrustning, trots att Folkhälsomyndigheten 2015 konstaterat att en mycket stor mängd handskar, visir, munskydd, förkläden mm kommer att krävas vid en pandemi, som det snarare var fråga om ”när” den kommer än ”om” den kommer.

Vad gjorde regeringen med den rapporten? Varför valde man att blunda? Att skylla på regionerna håller inte. Om regeringen får tydliga signaler om att nationell beredskap krävs när det gäller medicinsk skyddsutrustning, då är det regeringens förbannade skyldighet att kolla upp att de som ska sköta det praktiska – vare sig det är försvarsmakten, MSB eller regionerna – faktiskt utför sitt jobb på ett korrekt sätt. Det är ledarskap.

En fingervisning om vad en granskning kommer att landa i framgår av Samtidens artikel Regeringen visste fem år innan corona – agerade inte.

Så, en statlig kommission är viktig, men långt ifrån den enda granskning som måste ske kring det pandemiutbrott som kostat mer än 5.000 svenskar livet. Svenska folket har rätt till fakta om vad som hände.