Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag eftersom man brustit i kravet att respektera demokratins idéer. SUM hade överklagat beslutet men Högsta domstolen har nu nekat prövning och därmed fastställt domen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer om statsbidrag för 2017. Detta eftersom organisationen inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

I en uppföljande utredning fann myndigheten att också statsbidraget för 2016 på 1,3 miljoner kr skulle återbetalas. Däremot får Sveriges Unga Muslimer behålla de bidrag man erhållit under tidigare år, vilket uppgår till en mångdubbelt större summa.

Uttalat sig i strid med demokratins idéer

Efter prövning i först Länsrätten och sedan i Kammarrätten står myndighetens beslutet fast, eftersom Högsta domstolen nu har beslutat att inte ta upp ärendet.

I sitt pressmeddelande skrev Kammarrätten att man ”vid sin prövning kommit fram till att myndighetens utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar har bjudit in flera olämpliga föreläsare. Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer.

Kammarrätten menade att organisationen inte gjort tillräckligt för att åtgärda bristerna och att det därför finns skäl att att återkräva 2016 års utbetalade bidrag till organisationen i enlighet med MUCF:s beslut.

– Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Försvarat IS-terrorister

Under dessa år var Rashid Musa ordförande för Sveriges unga muslimer. Han försvarade de som från Sverige rest till Syrien för att delta i det bestialiska mördandet av civila. ”De vill hjälp till”, har han sagt.

– Att skattepengar går till islamister är under all kritik. Islamism har inget i Sverige att gör, säger i en kommentar riksdagsledamot Jonas Andersson (SD) i Linköping.

Samtiden har tidigare rapporterat att exempelvis det muslimska studieförbundet Ibn Rushd fortfarande får stor statsbidrag.