Trots varningar från Säpo och fler granskningar som bekräftar extremism betalar Malmö kommun ut nära en miljon kr ytterligare till studieförbundet Ibn Rushd som har nära band till Muslimska brödraskapet.

När kulturnämnden i Malmö nyligen beslutade att betala ut 800.000 kr till Ibn Rushd (pdf) var det endast Sverigedemokraterna som röstade emot.

– Är det inte märkligt att inget annat parti förstår att Malmöbornas skattemedel inte ska betalas ut till islamister, frågar Nima Gholam Ali Pour (SD) på Twitter.

Tidigare har statliga Folkbildningsrådet, som betalar ut 23 miljoner kr om året (!) till Ibn Rushd, fått hård kritik för sin slappa granskning av studieförbundet Ibn Rushds verksamhet av terrorforskaren Magnus Ranstorp och socialantropologen Aje Carlbom. Även Riksrevisionen och Statskontoret har riktat kritik mot bristfällig uppföljning.

Det har i flera granskningar – som Norell för MSB, Amnås för FR – framkommit att studieförbundet Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Det är ett extremistisk islamiskt nätverk. Statliga och kommunala bidrag till Ibn Rushd ”kan ses som en uppmuntran att sprida en viss aktivistisk tolkning av islam vars uttalade syfte är att etablera ett muslimskt parallellsamhälle,” konstaterar Ranstorp och Carlbom. 

Också Säkerhetspolisen varnar för att extremister får miljontals kronor i offentliga bidrag.

– Vi ser att skattepengar går till verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser, föreningar och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter, sa Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT/SvD i november.