I antalet döda i corona per miljon invånare tycks Sverige misslyckas jämfört med grannländerna runt oss. Deras anhöriga och människor i riskgrupper har rätt att få veta varför.

Det brukar heta att vi ska ha borgfred under en kris som den nu pågående coronapandemin. Men svenska medier förmedlar skadeglatt att den förre amerikanske presidenten Barack Obama riktar hård kritik mot nuvarande administration.

Men Obamas kritik, framförd inför gymnasister som tar studenten, kan lika gärna riktas mot Stefan Löfven och den svenska regeringen.

– Mer än något annat har den här pandemin helt och fullt avslöjat att många av de som styr inte vet vad de gör.  Många av dem låtsas inte ens ta ansvar, sa Obama.

Ja, Stefan Löfven har gömt sig och låtit en statstjänsteman på mellannivå, Anders Tegnell, ta över styret av landet.

– Att göra vad som känns bra, vad som är bekvämt, är enkelt. Det är så små barn tänker. Olyckligtvis tänker fortfarande många så kallat vuxna, inklusive några med fina titlar och viktiga jobb, på samma sätt, vilket är skälet till att saker och ting sköts så klantigt, fortsatte Obama.

Ja, den svenska linjen med mindre nedstängningar än i omvärlden har väckt uppseende internationellt.

– Jag hoppas att ni istället grundar era värderingar på det som håller i längden, som ärlighet, hårt arbete, ansvarstagande, rättvisa, generositet och respekt för andra.

Ja, kring det där med S-regeringens ansvarstagande finns det en hel del att utvärdera. Varför tog regeringen inte ledningen och kommunicerade bättre med svenska folket? Varför förklarar inte Löfven varför Sverige valt en annan strategi än de flesta andra länder?

Hur klantig har svenska regeringen varit?

Dödstalen i Sverige är det som sticker ut just nu. (USA har 268 döda per miljoner invånare jämfört med Sveriges 363, per den 17 maj.) Är Obama-kritiken om ansvarslöshet befogad om den hade ritats mot Sverige?

En sak är klar. Kännedomen om att en viruspandemi skulle komma och att den kräver stora beredskapslager för skyddsutrustning fanns i rapporter till regeringen från 2015. Ändå gjorde Löfvenregeringen ingenting.

Har beredskapen skötts klantigt i Sverige? Där kan vi redan nu svara ja.

På Obamakritiken om att de ansvariga ”inte vet vad de gör”, kan vi i Sverige ta upp de svajiga och otydliga råden kring munskydd. Här råder fortfarande stor förvirring. Om den inneburit ökad risk för fler döda vet vi inte ännu.

Hur är det med Obamakritiken om ”bekvämlighet”? Här kan man fråga sig om äldreomsorgen varit likgiltig i att bekämpa smittspridningen. Något har uppenbarligen gått väldigt, väldigt fel. Redan tidigt gav Folkhälsomyndigheten instruktioner om att riskgrupper – som äldre och multisjuka – skulle skyddas och att det hade högsta prioritet. Så skedde inte. De flesta döda har funnits på äldreboenden.

Om det beror på bekvämlighet, politisk nedprioritering av äldre för andra grupper, dålig personalledning, dåliga villkor eller svag bemanning, vet vi inte än. På vissa håll har inga äldre smittats, på andra håll har många dött. Här krävs analys för att finna orsaken.

Överdödligheten

Eller är det statistiken som spelar oss ett spratt? Har Sverige snabbare rapportering av dödsfall i corona än andra länder? I så fall kan ju andra länder ”komma ikapp” när epidemiologer räknar fram överdödlighet (och därmed får med också dem som aldrig testades för corona och dog i hemmen)? Detta hävdas från svenska myndigheters sida, men tillbakavisas i våra nordiska grannländer.

Hur det än går med överdödligheten, kan vi konstatera att Barack Obamas kritik träffar den svenska regeringen på flera punkter.

Om man i USA från den politiska oppositionens sida får börja diskutera regeringens hantering av coronakrisen, borde man kanske få göra det i Sverige också?