Svenska Samernas Riksförbund vädjat om hjälp att stoppa de uppmaningar till brott som förekommer i sociala medier. Känslorna är starka efter domen där Girjas sameby vann mot staten.

Samerna utgör en nationell minoritet och samiskan har status som minoritetsspråk i Sverige. Samerna är ett folk och ett ursprungsfolk som organiseras bland annat genom Sametinget.

Denna kultur utgör en egen nation och ska värnas. Marginalisering av samiskt kulturarv och samiskt leverne ska motverkas.

Samtiden har rapporterat om initiativ för att motverka konflikterna och öka samförståndet. Under en uppvaktning i riksdagshuset förra våren intervjuades samepolitikern Niklas Sarri och fullmäktigeledamoten i Vilhelmina Eric Axelsson (SD). 

Axelsson poängterade då att bilden av det samiska folket är ensidig. Mer än 90 procent av samerna deltar inte i renskötseln och står utanför samebysystemet. Ändå får de renägande samerna hela tolkningsföreträdet och utrymmet i medierna. Det ger en felaktig bild av samerna, sa han efter uppvaktningen.

Nu är det dock en annan aspekt som väcker starka känslor och reaktioner. Högsta domstolen slog förra veckan fast att Girjas sameby har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på mark ovan odlingsgränsen och att staten inte får göra sådana upplåtelser.

Samernas Riksförbund har nu gått ut med ett uttalande på Instagram där man söker stöd mot övertramp och uppvigling till brott. ”Vi behöver agera tillsammans för att motverka dessa strömningar”.

Nuvarande maktförhållanden inom den samiska nationen, liksom mellan samerna och svenska staten ska kunna diskuteras, men det får inte ske genom att känslor går över styr. Alla måste visa respekt för varandra. Inlägg, oavsett avsändare, ska sakligt diskutera villkor, rättvisa, historia och juridik. Hot och uppvigling till brott är fullständigt förkastligt.