Slitningar har på senare tid uppkommit mellan svenska staten och samiska minoriteten, i allt från tunga domstolsmål till ökad oro för marginalisering av samiskt kulturarv och samiskt leverne. Nu har ett nytt initiativ tagits för att försöka skapa samförstånd.

Eric Axelsson, fullmäktigeledamot i Vilhelmina, och Niklas Sarri, samepolitiker, har i riksdagen framfört sina tankar kring initiativet ”Sapmi i folkhemmet”.

Eric Axelsson, Niklas Sarri och Björn Söder intervjuas i riksdagen.

– Mitt mål med detta initiativ är att uppnå bättre samförstånd mellan staten och Sapmi om olika sakfrågor som rör samiska folket. En översyn av lagstiftningen. Finns det utrymme att göra den bättre?, säger Eric Axelsson.

– Jag har givit en historisk bakgrund till samiska rättigheter till land och vatten. Vad den bottnar i, varför den finns där, säger Niklas Sarri om deras uppvaktning i riksdagen där de bland annat presenterade sin idé för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp.

Han poängterar också att bilden av samiska folket är ensidig. Mer än 90 procent av samerna deltar inte i renskötseln och står utanför samebysystemet. Ändå får de renägande samerna hela tolkningsföreträdet och utrymmet i medierna. Det ger en felaktig bild av samerna, menar han.

Intressant initiativ

– Vi behöver ta tag i de här frågorna. Ett bredare pragmatiskt perspektiv behöver tas för att komma vidare. Det är därför det här initiativet är så intressant, säger riksdagsman Björn Söder (SD) efter att ha träffat initiativtagarna.

Ska inte uppfinna hjulet på nytt

Eric Axelsson menar att det finns ett gott grundarbete i en utredning från april 2005 som glömdes bort och aldrig togs upp på regeringsnivå, Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Det är utifrån den man kan lägga till och förändra för att få ett aktuellt förslag att kunna gå vidare med.

Han är noga med att påpeka att det inte finns något färdigt dokument, utan att det får växa fram genom en god dialog, med “ge och ta” som en grundläggande princip.

Både Niklas Sarri och Eric Axelsson är nöjda med besöket i riksdagen. De tycker att man blivit lyssnade på och fått tid att resonera om dessa frågor som annars i Stockholm ofta har uppfattats som känsliga och obekväma.