I pågående partiledardebatt i riksdagen blir statsministern hårt pressad från flera partier om regeringens undfallenhet som ger EU makt över den svenska modellen.

Den tillträdande EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt att hon vill lagstifta om en europeisk minimilön – något som både LO och Svenskt Näringsliv sagt är ett hot mot den svenska modellen.

I en överstatlig europeisk programförklaring – den sociala pelaren – finns 20 punkter som enligt många ligger långt utanför vad EU bör ägna sig åt. En implementering av den sociala pelaren i EU skulle leda till en försämring av det sociala skyddsnätet i Sverige och flytta makten över svensk välfärd och arbetsmarknad från svenska beslutsfattare.

Det handlar om pensioner, föräldraledighet, lönebildning och mycket mer. Om dessa frågor flyttas till Bryssel, är risken också överhängande att Sverige kommer få stå för notan för upprättandet av välfärden i andra länder på bekostnad av den svenska välfärden.

Jimmie Åkesson var tydlig om att för honom är det av högsta prioritet att behålla den svenska modellen och makten över sjukvård, pensioner och föräldraledighet i Sverige.

Också andra partiledare, från Ulf Kristersson (M) över till Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) fanns invändningar mot sociala pelaren. Partiledarna frågade vad regeringen kommer att göra för att stoppa utvecklingen.

En pressad statsminister lovade att göra vad han kan för att bevara den svenska modellen, även om regeringen inte sagt nej till sociala pelaren.

– Vi ska slå vakt om vår avtalsmodell, och därför ska vi inte ha direktiv på detta område, säger Stefan Löfven.

Åkesson och Löfven i fokus

Under partiledardebatten var det statsministern och Jimmie Åkesson som fick flest repliker av de andra deltagarna.

Annie Lööf (C) uttryckte ogillande över Brexit och ville få Jimmie Åkesson att hålla med, vilket han inte gjorde. ”Jag respekterar demokratiska utfall.”

Ulf Kristersson (M) ville höra varför SD:s EU-parlamentariker röstat emot EU:s utökade gränskontroller. Åkesson klargjorde att de vänsterliberala partigrupperna urholkat förslaget så att det handlade om att stoppa utvisningar, och då röstar SD nej. Åkesson vill se yttre gränskontroller, men då utan att förslagen manipulerats.

Isabella Lövin (MP) undrade om inte Åkesson ville minska oljeberoendet från Mellanöstern och Ryssland. En fråga Åkesson tyckte var förbryllande eftersom det ju är Miljöpartiets politik, med stängda kärnkraftverk, som leder till ökat oljeberoende från skurkstater.

Stefan Löfven (S) talade om Ryssland, men glömmer att Socialdemokraterna som enda svenska delegater röstade för att återge Ryssland rösträtt i Europarådet. SD röstade emot att återge Ryssland rösträtt.

Johan Persson (L) frågade om Åkesson är för Europasamarbete, på vilket Åkesson svarade ja. Men gjorde tydlig skillnad mellan samarbete mellan självständiga nationalstater och överstatligt EU. Det var en distinktion som Persson inte förstod.