Det har i många år varit känt att uppemot hälften av alla asylsökande har flera identiteter i Sverige. Ändå är problemet fortsatt stort, vilket den irakiske försvarsministerns bidragsfusk visar.

Skatteverket har sett att 30-50 procent av de asylsökande har registrerat olika personuppgifter hos olika myndigheter. Till exempel avslöjades att terroristen Akilov, som uppehöll sig illegalt i Sverige, använt mer än en identitet. Nu avslöjas att Iraks försvarsminister och hans familj lyfter stora bidrag från svenska välfärden, också det genom dubbla identiteter.

Skatteverket har varnat för att dubbla eller multipla falska identiteter utnyttjas för omfattande bidragsbrott och grov kriminell verksamhet.

Ansvariga för kontrollverksamheten vid Skatteverket har konstaterat att frågan om flera falska identiteter inte prioriteras, eftersom det inte anses som grov brottslighet av varken myndigheter eller politiker (SvD 7/4-16: ”Samma person, åtta identiteter”, se också Samtiden 13/11-18: Rånare har åtta identiteter och utvisningsbeslut).

Rättsstaten kräver mer

Det är en absurd hållning. För den som tar svenska folkets säkerhet och rätt till välfärd på allvar är det uppenbart att fusk genom falska identiteter måste ha allra högsta prioritet. Falska identiteter är ett systemkritiskt brott.

Om invandrare kan kvittera ut mångdubbla bidrag genom att använda flera olika namn undergrävs tilltron till systemen. Varför ska vi betala skatt så att invandrare kan tömma statskassan genom bidragsfusk?!

Det är häpnadsväckande att Socialdemokratin i åratal ryckt på axlarna åt detta systematiska och omfattande missbruk av välfärdsstatens idé.

Eller är det Socialdemokratins medvetna politik att tillgodose utländska medborgare fri tillgång till svenska folkets välfärd – bara därför att man vill framstå som ”världssamvete”?

Detta är ren galenskap.

Och måste stoppas omedelbart. Alla bidragsutbetalningar till icke-medborgare borde stoppas. Bara efter att man lämnat fingeravtryck, ansiktsmönster och annan biometrisk data som samkörs med alla statliga system borde några som helst utbetalningar ske.

Miljardströmmarna av falska bidragsutbetalningar ut ur den svenska statskassan måste stoppas! Nu!