Antalet personer som är ett allvarligt säkerhetshot enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, har ökat kraftigt.

Det handlar om personer som ses som allvarliga säkerhetshot, utländska medborgare som befaras ha kopplingar till eller kunna bli inblandade i exempelvis terrorism. Det kan till exempel röra sig om predikanter i kretsar där radikalisering sker.

Enligt Sveriges Radio/Ekot har kartlagt de fall där Säpo har ansökt om utvisning av personer enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU. En lag som infördes i början av 90-talet.

Under de flesta år förekommer inga eller enstaka fall. Men på senaste tiden har antalet personer som blivit aktuella enligt lagen ökat kraftigt och av de totalt 40-tal fallen har nästan hälften aktualiserats de senaste två åren.

Hotbilden mot Sverige har förändrats.
 
– Det innebär att samtidigt som vi ska se på de akuta attentatshoten så måste vi också någonstans förhindra en sådan utveckling att de här miljöerna blir allt för starka och får allt för mycket tillväxt och djupa rötter, säger Fredrik Hallström är enhetschef inom Säpo till Ekot.

Hittills i år har Säpo ansökt om utvisning av 12 personer. Flera av dem har varit aktuella i olika åtal om terrorfinansiering och attentatsförberedelser, dock utan att bevisen räckt för fällande domar.

I våras ansökte Säpo även om av utvisning av sex personer, varav flera imamer, som utgör hot rikets säkerhet, som Samtiden rapporterat om.

I dessa fall rör det sig inte om akuta säkerhetshot, utan om att de genom sin verksamhet bidrar till ett långsiktigt hot, till exempel genom att vara tongivande i verksamheter där radikalisering sker.

– Tillväxten i miljön har varit så stark de senaste åren, där har vi gjort en ansträngning i att tillsammans med andra myndigheter också försöka trycka tillbaka den här utvecklingen där miljön underblåser hotet mot Sverige, säger Hallström.