Migrationsöverdomstolen sagt sitt: Männen bör utvisas. Ärendet ligger nu på regeringens bord.

I flera uppmärksammade fall har imamer och misstänkt radikala islamister i Sverige satts i förvar av Migrationsverket på uppdrag av Säkerhetspolisen. Detta eftersom deras extrema islamistiska verksamhet utgör ett säkerhetshot mot landet.

Totalt har sex islamister satts i förvar med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll. All sex har också fått beslut om utvisning, som har överklagat.

Nu har tre överklaganden prövats i Migrationsöverdomstolen, rapporterar DN. Och domstolen finner att de tre männen bör utvisas. Det rör sig om är Gävle-imamen Abo Raad, hans son och Viktor Gaziev.

Migrationsverket har tidigare gjort bedömningen att utvisningarna inte går att genomföra. Männen har flyktingstatus och enligt myndigheten kan det finnas hot mot dem i deras hemländer. Samtidigt anser domstolen att de utgör ett hot mot Sverige – varför är sekretessbelagt.

Det innebär att dessa ärenden nu är en fråga för regeringen, som är den instans som tar det slutgiltiga beslutet om utvisning ska genomföras.

Männen kan hållas i förvar i en begränsad tid. Sedan måste de släppas på fri fot.