Antalet beviljade uppehållstillstånd är redan uppe i 89.120 under årets nio första månader. Helårseffekten i den takten blir 118.000 för 2019, ett av de högsta någonsin.

Av Migrationsverkets statistik för januari-september 2019 framgår att 89.120 uppehållstillstånd redan har beviljats. Det är fler än under de flesta år i Sveriges historia.

De kan delas upp på följande kategorier.

2 349 uppehållstillstånd enligt gymnasielagen
10 863 uppehållstillstånd för asylmigranter
9 670 uppehållstillstånd för studier

22 961 uppehållstillstånd för anhöriga till asylmigranter
10 804 uppehållstillstånd för anhöriga till arbetskraftsinvandrare
9 477 uppehållstillstånd för anhöriga övriga
22 996 uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare

Om beviljandet fortsätter i samma takt resten av året kommer de att uppgå till omkring 118 000 vid årets slut. Det skulle vara det fjärde högsta antalet någonsin.

Men mycket talar för att siffran kommer att bli än högre eftersom Socialdemokraterna och regeringsunderlaget nyligen lät riksdagen besluta om att lätta på reglerna för anhöriginvandring och tillämpa generösare regler för ”särskilt ömmande skäl”.

*

Se mer: Fortsatt kraftig invandring (Samtiden, 4 januari 2019)