Medier rapporterar att antalet asylsökande är ”lågt”. Men då har man valt bort att rapportera om anhöriginvandring. Den sammanlagda invandringen till Sverige fortsätter vara på rekordnivåer trots ”restriktivare” regler.

Nästan lika många som landets nionde kommun, Norrköping. Så många fick uppehållstillstånd förra året, 133.696 under 2018 enligt ny statistik från Migrationsverket.

Jämfört med 2015 har 2018 års invandring ökat kraftigt, med 22 procent. När rapporteringen fokuserar på asylsökande skapas en felaktig bild av invandringen, eftersom det som sker nu är att de som fått asyl beviljad begär att få sin släkt till Sverige i form av anhöriginvandring. Dessa begär inte asyl, utan beviljas uppehållstillstånd medan de är i hemlandet.

Invandringen kan jämföras över tid för att visa på storleksordningen idag. Sista helåret då Olof Palme var statsminister, 1985, var antalet beviljade uppehållstillstånd 28 427. Sista helåret då Thorbjörn Fälldin var statsminister, 1981, var antalet beviljade uppehållstillstånd 12 186.

År 2018 var de nära fem gånger så många som under Palmes tid, och mer än tio så många som under Fälldins tid.

Beviljade uppehållstillstånd
2018: 133 696
2017: 135 529
2016: 150 535
2015: 109 235
2014: 110 610
2013: 116 587
2012: 111 090
2011: 93 134
2010: 105 102 (sedan 2010 har 1 065 518 beviljats)
2009: 102 832
2008: 90 021
2007: 86 095
2006: 86 436
2005: 62 463
2004: 58 811
2003: 56 787
2002: 54 396
2001: 56 872
2000: 60 490 (sedan 2000 har 1 780 721 beviljats)
1999: 37 033
1998: 39 070
1997: 36 132
1996: 31 390