yttrandefrihet

Frihetens gränser

Vår grundlag ger möjligheter att inskränka de fundamentala friheterna när de blir hot mot demokratin. Demonstrationsrättens och föreningsfrihetens gränser behöv...

Tintin i Kalifatet

De lättkränkta som vill censurera Tintin har aldrig invänt mot att Koranen finns på varenda bibliotek trots att den hetsar något fruktansvärt. I jämförelse är T...