jämställdhet

Dagens omslag

Di-Weekend har intervjuat de politiska ungdomsförbundens ledare och tagit en bild med de åtta. Könsfördelningen är klart ojämlik. Ena könet har 87,5 procent av...