Islam

’Hedern’

När skall Sveriges politiker och media våga inse att det bland muslimer är ett absolut tabu att ifrågasätta något som står i Koranen eller i hadither som kan ti...