Donald Trump

Grattis Donald Trump

En grundläggande regel i all framgångsrik orientering är att du lättast når ditt mål om du vet var du är just nu och varifrån du kommit, skriver Uffe Hansen. ...