Uffe Hansen

Vem äger historien?

Nationalekonomiskt utgör flyktinginvandringen en belastning för Sverige, inte en tillgång, men detta har länge undanhållits väljarna. Den "generösa" migrationsp...