Tomas Brandberg

(M) som i moské

Ann Heberlein (M) är ingen toppkandidat och har inget inflytande över Moderaterna, som faktiskt agerat aktivt för att böneutrop ska få ske. I riksdagen har SD i...

Tomas Brandberg

Teknologie doktor i bioteknik, politiskt sakkunnig