Mohamed Omar

Civilisation och barbari

Är alla kulturer lika bra? Enligt nyvänstern är man ”kulturrasist” om man anser att vissa kulturer är sämre än andra. Kulturer är föränderliga och för att få en...

Mohamed Omar

Poet, kulturskribent