Antalet elever som skolkar och får sitt studiebidrag indraget ökar. Under det nyss avslutade läsåret fick rekordmånga elever av med studiebidraget på grund av ogiltig frånvaro. Det handlar om hela 38 100 elever, vilket motsvarar över tio procent av alla elever.

KOMMENTAR. Redan i tidigare Pisa-mätningar har Sverige utmärkt sig genom större skolk än andra länder och betydligt värre oro och stök i skolan. Den trenden fortsätter. Skolans anarki blir bara värre.

– Det är en längre trend. Med undantag av pandemiåren har andelen gymnasieelever med indraget studiebidrag i skolan ökat de senaste 15 åren, säger Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden (CSN) till TT.

Elever med över fyra timmars upprepad frånvaro månatligen riskerar att bli av med sitt studiebidrag.

Avsaknad av disciplin

Exakt vad som ligger bakom ökningen vet inte CSN, säger man. Men skyller på skärpta rutiner efter övergår till digital uppföljning av frånvaro. Ungefär som BRÅ länge skyllde ökad brottslighet på ökad ”anmälningsbenägenhet”.

Det verkliga skälet är givetvis avsaknaden av disciplin, avsaknaden av vuxet ledarskap i skolan. Lärarna har ingen auktoritet i klassrummet, på samma sätt som polisen inte har någon auktoritet på gator och torg. Det är istället buset som tillåts styra. Allt annat skulle ju var fruktansvärt: det skulle vara auktoritärt.