Tidöpartierna vill göra det svårare att till Sverige ta hit anhöriga. En utredning tillsätts som ska föreslå skärpta villkor utöver de som redan införts, meddelades på en pressträff på tisdagen.

Sverige ska bli mer restriktivt. Det var budskapet när migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och migrationspolitiske talespersonen Ludvig Aspling (SD) mötte medierna igår.

Sedan tidigare har reglerna skärpts, men anhöriginvandringen är fortsatt stor och därför vill majoriteten ytterligare skärpa reglerna för att som anhörig kunna komma till Sverige.

Målet med utredningen är att kunna:

  • skärpa försörjningskraven, höja inkomstkravet för att få ta emot anhörig.
  • smalna av definitionen av vilka som är anhöriga.
  • begränsa vilka som får ta emot sina släktingar i Sverige.
  • mer använda dna-analys för att styrka biologiskt släktskap.

Se inslag i Riks:

Se också regeringens hemsida.