Idag tar Ungern och premiärminister Viktor Orbán över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionen. Han har redan fått somliga i Bryssel att surna till genom valet av slogan.

KOMMENTAR. Jag log när jag hörde vilken slogan som ordförandelandet Ungern valt för sitt halvår juli-december. ”Make Europe Great Again!”

Det är ju en vinkning till Donald Trump och ett finger i luften mot globalisering, överstatlighet och hela jetsetklassen i internationell politik. Den mycket viktiga klass EU-byråkraterna räknar sig till.

Nu är ovissheten är stor i dessa kretsar om vad Ungern ska hitta på när man tar över stafettpinnen som ordförandeland i EU:s ministerråd. Det är inte orimligt att premiärministern Viktor Orbán driver frågor som är viktiga för utifrån hans och Ungerns perspektiv. Och det går i många fall stick i stäv mot Bryssel-byråkratins vilja att flytta mer makt till dem.

Den nationalistiska ungerska regeringen har länge haft invändningar mot implementeringen av en gemensam migrationspolitik. Mest känsligt är att man har avvikande mening i EU:s utrikespolitik och stödet till Ukraina. Det är därför ungerska regeringspartiet inte är välkommet till den konservativa parlamentsgruppen ECR. Orbán planerar att starta en ny parlamentsgrupp.

I sin roll som ordförande får Ungern möjlighet att fastställa dagordningen och leda förhandlingarna med EU-parlamentet. Men trots konfliktläget menar många att Orbán endast kan skjuta upp beslut under det halvår man är ordförande. Sedan återgår allt till det vanliga.