Richard Jomshof (SD), ordförande i riksdagens justitieutskott, dömer ut regeringens utredda förslag för att låta islamister sätta gränser för svensk yttrandefrihet. Sverigedemokraterna kommer inte att ställa sig bakom lagändringarna.

Det var när koranbränningarna blev många under Nato-processen som regeringen tillsatte en utredning för att undersöka hur man skulle kunna inskränka yttrandefriheten för att stoppa just koranbränningar.

Danmark aktiverade en gammal hädelselag, något som svenska regeringen inte vill återinföra. Istället har en utredare lagt fram andra lagtexter som ska ge polisen möjlighet att stoppa vissa yttringar. I veckan lades förlaget fram i Rosenbad. Polisen ska få vägra tillstånd till allmänna sammankomster med hänvisning till Sveriges säkerhet.

I praktiken innebär det att de internationella aktörer som riktar hot mot Sverige kan få sin vilja igenom. Islamister som hotar med terror kommer att bli åtlydda, medan kristna som protesterar mot hån mot den kristna religionen kan viftas bort eftersom de inte hotar med terror.

Avvisar förslaget

Reaktioner har kommit, även om förslaget presenterades en fredag i juli.

– Vi står upp för svensk yttrandefrihet i alla lägen och kommer aldrig acceptera att islamister tillåts sätta gränser för vad vi har rätt att säga och göra här i Sverige. Nu återstår att diskutera frågan med regeringen kring hur man avser gå vidare, skriver justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) i ett uttalande till GP.

Även andra vänder sig mot lagförslaget. Nya Wermlands-Tidningen skriver:

”Någon ny hädelselag är det inte frågan om, hävdar utredaren Mattias Larsson. Nå, det inger ändå inget förtroende. … Utredaren säger att det inte handlar om någon förhandscensur från Polisens sida. Det är inte innehållet som skall bedömas, utan framförandet och sammanhanget. Det låter inte särskilt betryggande, och är faktiskt rena hårklyverier. För du kan inte bedöma det ena utan att bedöma det andra. Godtycket kommer att vara enormt.”