Det är intressant att ordförande i Svenskt Näringsliv Jacob Wallenberg nu riktar kritik mot att EU inför alltför mycket lagar och regleringar.

Det är ett faktum att EU-området halkar efter både USA och Kina. Ändå vill sju av åtta svenska partier att EU ska införa ännu fler lagar och regleringar. Det ifrågasätter nu Wallenbergsfärens ledande affärsman Jacob Wallenberg.

EU kan förvandlas till museum

– Europa jobbar väldigt mycket med lagar, vi använder piska och amerikanerna använder morot. Jag tycker det är angeläget att vi också börjar tänka mer i termer av morot här i Europa, och minskar mängden regleringar, säger han till DN.

Han varnar för att läget börjar bli riktigt allvarligt.

– Vi har många fina saker i Europa. Men om vi inte får fart på utvecklingen kommer vi att bli mer en turistdestination än en konkurrenskraftig region.

Avreglering istället för fler lagar

Därmed går Wallenberg på tvärs mot etablissemangen i Bryssel. Där ser man sin uppgift som att instifta så många nya lagar som möjligt. Och sju av partierna i Sverige och deras kandidater älskar att föreslå massor med nya lagar och regler som ska lägga Europa till rätta enligt centrala direktiv.

Wallenberg vänder sig också emot statsstöd, som sju svenska partier vill dela ut via EU för att kompensera för de stora kostnader som alla regleringar medför. ”Men jag är emot ett allmänt subventionssystem”, konstaterar han.

Det enda parti som står på samma linje som Wallenberg i den här frågan är Sverigedemokraterna, som vill se färre regler och mindre styrning från Bryssel.

Valutafrågan

Men på andra punkter skiljer sig Wallenberg från Sverigedemokraterna. Han vill återstarta diskussionen om att införande av euro.

Dock är det intressant att se att ett av de stora etablissemangen i samhället, näringslivet, börjar förstå att EU är inne på en farlig väg när man vill flytta mer makt till Bryssel – eftersom denna makt tar sig uttryck i detaljregler som också drabbar företagen. Sakta stryps näringslivet inom EU till döds av Brysselbyråkraternas iver att lägga sig i och diktera villkor för allt.

Vad är meningen med en frihandelszon om företagen måste fylla i blanketter till förbannelse och därmed inte klarar konkurrensen med USA och Kina?

EU håller på att bli sin egna värsta fiende. Den union som skulle ge ökad frihet att handla förvandlas nu till ett fängelse där företagens rörelsefrihet beskärs allt hårdare med nya rättsakter, fördrag och konventioner.

Jag är övertygad om att man allmänt om några år kommer att säga att Sverigedemokraterna hade rätt om EU, på samma sätt som alltfler inser att partiet hade rätt om migration och kriminalitet.