I en GP-ledare gör Håkan Boström slarvsylta av ”liberala” Dagens Nyheter och deras gränslösa vurm för ökad invandring. Men frågan är varför borgerliga partier inte orkar göra mer motstånd.

Allt mer vänsterinriktade liberal propagerar för normupplösning och gläds över att det föds färre barn i Sverige – detta som ett uttryck för den individuella friheten att slippa skaffa barn (DN 29/1). Sedan hävdar samma röster att invandring till Sverige måste öka, eftersom det föds så få barn (DN 9/6): ”EU behöva locka människor till kontinenten”, från Mellanöstern och Afrika får man förmoda.

Demografiskt kedjebrev

Denna idé om att ”fylla på” befolkningen från utlandet för att klara demografin är sedan länge vederlagd som ett kedjebrev. Också invandrare åldras och behöver omsorg. Vilket skulle kräva än mer invandring framöver.

Intressant är dock att Håkan Boström i sin ledartext i G-P fokuserar kritik mot den galna idén på ett filosofiskt plan: ”DNs nihilistiska människosyn låg bakom den måttlösa asylinvandringspolitik som Sverige bedrev till det inte längre gick. Integration sågs som en fråga om social ingenjörskonst – inte om mänsklig identitet, sociala sammanhang eller värderingar.”

Om man ogiltigförklarar de normer som under århundraden byggts upp och skapat vår fredliga civilisation, som vägleder alla till hur man bemöter andra människor med respekt och som medmänniskor, så uppstår inte frihet utan våldsam anarki. Eller som Boström skriver: ”Arbetar man bort vissa [normer] så ersätts de med andra.”

Normlöshet ger anarki och våld

Jo, tack, vi vet vad dessa nya normer innebär: utdelande av dödligt skott i huvudet om man blir emotsagd. DN:s nya, radikala normsystem visade sig i Skärholmen när pappan Mikael sköts till döds framför sin son på väg till simhallen. Det är den ”friheten” DN vill skapa. En anarkistisk ”frihet” som ger den starke all rätt.

Så rak är inte Boström, men han konstaterar: ”Den här asociala hållningen har märkligt nog kommit att bli liktydig med liberal ideologi, både hos anhängare och kritiker av den. Men knappt någon liberal tänkare i historien skulle känna igen sig i det förhållningssättet.”

Just det. De som kallar sig liberaler idag har inget med klassisk eller traditionell liberalism att göra, de avvisar upplysningens tradition i vilken en av grundbultarna är att öppet, fritt och med respekt diskutera med meningsmotståndare – inte demonisera dem.

Dagens ”liberaler” är utflippade fundamentalister som blivit vänsterextremas nyttiga idioter.

Frågan är varför inte de borgerliga partierna, eller åtminstone M och KD, klarar av att ta avstånd från de här känslostyrda ”liberaler” som gått vilse. Vägen till helvetet är kantad av goda avsikter, och just den vägen har DN beträtt. Vi vet av historien vart den leder.