Sverigedemokraterna riktar hård kritik mot regeringspartierna Moderaterna och Liberalerna för hur man agerat i frågan om ”chat control”. Riksdagsman Adam Marttinen (SD) anklagar regeringen för att ha agerat ”bedrägligt”.

Under EU-valrörelsen kritiserade M och L det första förslaget om chat control. Men på tisdagen ställde sig båda partierna bakom ett kompromissförslag som tagits fram av Belgien.

Så sent som den 5 juni, fyra dagar före valet, ställdes det frågor om förslaget i EU-nämnden. Regeringen svarade då att Sverige inte hade någon ståndpunkt ännu.

– Man har undanhållit sin egentliga position för riksdag och EU-nämnden, säger Marttinen till Expressen.

Varken MP och V röstade emot övervakningssamhället

Efter voteringen i justitieutskottet säger V att man ”röstade fel”. Förmodligen eftersom förslaget till avslag kom från Sverigedemokraterna.

Även Miljöpartiet meddelar att de egentligen skulle rösta mot övervakningsförslaget om Chat control. Detta trots att riksdagsman Rasmus Ling (MP) var närvarande under justitieutskottets möte. Samma möte där SD och C formulerade en avvikande mening.

Länge har Miljöpartiet sagt sug vara mot förslaget och i EU-valet i år gick de till val på sin kritik mot just Chat control. Men när Sveriges formella hållning skulle röstas igenom valde alltså Miljöpartiets representant, Rasmus Ling, att ställa sig bakom förslaget.