Svenska folket anser brottsligheten är den viktigaste frågan, men SVT tänker försöka censurera bort den från slutdebatten ikväll. Tidigare har SR stoppat kriminaliteten från deras slutdebatt.

Massmedierna har i allt högre grad blivit aktörer, politiska aktörer, i svenska valrörelser. Man har slutat bevaka, belysa och spegla samhället – det som är den journalistiska uppgiften – för att försöka få sin publik att tycka på ett visst sätt.

Och kriminalitet gillar inte vänstersidan att diskutera. Man vet att väljarna har svårt för den syn som vänstern har om att det är synd om mördare, våldtäktsmän, rånare och andra brottslingar. Då är ett sätt att gynna vänstern att föra bort frågan helt från valrörelsen.

Opinionspåverkan

Eller som Smålandsposten skriver om public service försök att styra debatten bort från kriminalitet:

”Man kan diskutera vad den här snedvridningen beror på, men alla kan vara överens om att vid någon punkt blir den sakpåverkande. Eller opinionspåverkande – om public service konsekvent nekar plattform för en viss aspekt att debatteras av partierna kommer den i skymundan av väljarnas medvetande.

Det här problemet uppkommer i varje valrörelse. Stora medier missbrukar sin dominans. Partierna måste i högre grad gå ihop och sätta press på debattarrangörer. Mediers uppgift är att vara medier för debatten, inte bestämma vad som skall debatteras.”

Det är partierna som ska avgöra

Ja, det är partierna och deras kandidater som själva ska avgöra vilka frågor de vill diskutera. Det ska inte avgöras av någon ”mellanhanden” mellan politiker och väljare.

Det finns en orsak till att medierna tappar förtroende. De bör sluta försöka styra debatten. Låt politiker som anser kriminaliteten vara en het och viktig fråga att få ge sina svar.