Den största av alla opinionsmätningar, SCB:s årliga partisympatimätning som mäter hur väljarna röstat om det vore riksdagsval i dag, visar att Sverigedemokraterna går starkt framåt i maj. 

EU-valet blev en besvikelse. Oförändrat antal mandat och något lägre andel väljare. Men när det gäller stödet i riksdagsvalet är Sverigedemokraterna uppe på toppnivå i SCB. Bara två gång tidigare har partiet haft högre stöd än det man har i aktuell mätning, 2015 och 2019.

Nu får SD 19,5 procent. En uppgång med 1,5 procentenheter jämfört med förra mätningen i maj ifjol.

S minskar med 3 procentenheter till 35,0 procent.

M ökar med 0,7 procentenheter till 19,8 procent.

– Det är en bra tillbakastuds som ger god moral inför framtiden, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen.

Varför?

Men hur kommer det sig att nära 20 procent av väljarna anger Sverigedemokraterna som bästa parti i riksdagsvalet, men bara 13 procent gick och röstade i EU-valet?

Det gick helt enkelt inte att få en tredjedel av de som sympatiserar med SD att rösta i EU-valet. Man stannade på sofflocket. Man ville inte ge EU-kolossen legitimitet. Eller brydde sig inte om hur politiska makten föll ut i denna del av samhällslivet.

Frågan är hur man kan motivera EU-skeptiker att använda sin makt i demokratin också i EU-val.

Men det är en lättnad för SD att med SCB kunna konstatera att ointresset för EU inte påverkar opinionsläget i den svenska inrikespolitiken.