Valrörelsen har handlat om allt möjligt annat än EU. Men valet handlar om mer makt ska flyttas bort från medlemsländerna och till Bryssel, eller om vi ska vända trenden och föra tillbaka mer makt närmare folket.

I den frågan finns bara ett parti som står för att föra makten tillbaka till nationerna – Sverigedemokraterna. Alla andra partier vill fortsätta flytta mer beslut över svenskarnas vardag längre bort, till fransmän och tyskar.

Klockartro på Bryssel

Jag har mött dessa sju partiers företrädare i många debatter den här valrörelsen och jag förvånas över vilken klockartro de har på EU. Bara man flyttar besluten till Bryssel blir allt bra.

Det är som om dessa partier tror EU har magiska krafter. Så är det inte. Besluten som fattas av EU blir tvärtom ofta väldigt tokiga.

Och det kommer att bli än värre om inte trenden bryts. Om inte partier som tror på de nationella demokratierna går framåt i valet.

Regleringsiver stryper ekonomin

Europa har redan börjat halka efter USA och Asien. En viktig orsak är EU, som instiftar fler och fler regler som gör livet i Europa allt mer krångligt.

Min spaning är att näringslivet i Europa kommer att höja rösten kommande år. Företagen stryps av alla regleringar och förmår inte konkurrera med övriga världen. Vi har sett hur Jacob Wallenberg försiktigt, försiktigt börjat påpeka att villkoren börjar bli outhärdliga på grund av EU:s iver att hitta på nya bestämmelser i alltfler detaljer. Också i Tyskland har företag slutat vara positiva till EU-projektet, för att istället kräva avregleringar helt på tvärs mot EU-byråkraternas starka vilja.

Om välfärden ska kunna bevaras måste företagen vara konkurrenskraftiga och skapa tillväxt. EU blir alltmer en bromskloss, inte ett stöd för utveckling, innovation och tillväxt.

Det enda partiet i Sverige som är emot EU-byråkratins ambitioner är Sverigedemokraterna. Övriga partier ställer upp på allt hårdare regler.

Så valet idag handlar om vi ska fortsätta reglera EU sönder och samman eller om vi ska vända trenden och börja upphäva onödiga regleringar i unionen. Ett val som avgör vår framtid.