I samband med EU-valet genomförde vissa kommuner också lokala folkomröstningar. I Uppsala röstade 43 procent av väljarna blankt. Vad betyder det?

KOMMENTAR. Från början skulle den lokala folkomröstningen i Uppsala handla om staden skulle satsa på spårväg eller inte, men de styrande rödgröna partierna ändrade svarsalternativen så att de blev i stort sätt lika och det var svårt att förstå skillnaderna i att rösta ja eller nej.

I Expressen dömer man ut folkomröstningar helt och hållet, eftersom väljarna ”gav fingret” åt politikerna genom att 43 procent röstade blankt.

Men det är en felaktig slutsats.

Lokal folkomröstning kan lösa verklig konflikt

Väljarna visar ju sin förmåga att se när politiker försöker lura dem. I detta fall har politiker använder folkomröstning som en del i ett internt falskspel. Väljarna talar om att de inte går på den finten.

Det är också demokrati.

Bakom alternativet att rösta blankt stod Sverigedemokraterna. Detta för att visa de rödgröna att de inte kan lura folket. Och denna linje har fått starkt stöd.

Självklart ska lokala folkomröstningar inte användas som en del i ett politiskt fulspel, utan för att avgöra viktiga lokala frågor där partierna, den representativa demokratin, inte kommer överens. Lokala folkomröstningar är inte rätt i alla lägen, men om det råder lokal strid för eller emot en viss satsning kan en folkomröstning lösa upp knutar för den representativa demokratin genom att ge folket slutordet.