Förhandlingar pågår för fullt i Europaparlamentet, i alla ledder. Inom partigrupperna beslutas om vilka nya partier och ledamöter som får ansluta sig, och mellan partigrupperna förhandlas om allt från kontorsplaceringar till utskottsplatser.

I min partigrupp ECR, (Europeiska konservativa och reformister, som bildades av brittiska Tory), har vi i veckan beslutat om att anta en rad nya partier och ledamöter till gruppen. Dessutom har flera partier som sedan tidigare ingår i gruppen vuxit och fått fler mandat.

Det gör att konservativa ECR nu är tredje största partigrupp efter EPP (borgerliga) och S&D (socialdemokrater). Ytterligare ledamöter i gruppen övriga ovan kan komma att ansluta sig till olika grupper, så ytterligare förändringar kan komma att ske.

När det gäller politisk inriktning är det ännu oklart om den största gruppen, de borgerliga, kommer att fortsätta luta sig åt vänster och göra upp med socialdemokrater, gröna och liberaler, eller om man kan komma att ändra strategi och söka stöd hos konservativa.

*

Se sammanställning här.