Så skönt att vara hemma i gamla Svedala på Midsommarafton! Nu när jag i veckorna är i Bryssel, är det enkelt att än mer uppskatta hur vi har det ”här hemma”.

Nu är kanske inte Europaparlamentet representativt för hur man agerar i andra länder, men nog är det mer prestigefullt. Man ska hela tiden visa hur viktig man är, vilket jag tycker är så otroligt löjligt.

Eftersom jag inte gör det, exempelvis inte ber en medarbetare bära min väska, utgår många från att jag inte är MEP (Member of European Parliament). Eftersom Beatrice Timgren och jag är nya ledamöter har vi utfört många uppgifter samtidigt. Eftersom hon är yngre kvinna, har många tagit henne för att vara min assistent. De blir förvånade när hon visar sin badge som bevisar att hon är MEP.

Man ska ”ta plats” för att visa sin ställning.

Så löjligt.

För egen del har jag tänkt fortsätta vara svensk och fokusera på sakfrågorna. Och försöka samråda om fakta över partigränserna. Men naturligtvis stå upp för mina åsikter när de blir angripna.

Sol och friska fläktar

Därför är det skönt att komma hem till Midsommar och uppleva den svenska försommaren. Solen men också de friska fläktarna som rätar ut flaggorna. Något som skiljer sig från den stillastående luftfuktighet man ofta möter söderöver.

Det är, trots allt som gått i fel riktning så länge, fortfarande så att Sverige är ett land som vi kan vara stolta över. I jämförelse med andra står vi oss väl. Mångfald i nationella kulturer och traditioner berikar mänskligheten, men den gör bara det så länge olikheterna respekteras och värnas. Vi borde göra allt för att bevara det svenska, det är verkligen något som är värt att ta väl hand om.

Ha en glad och festlig Midsommar!