En intressant debattartikel menar att svenska skolan vill att pojkar ska vara som flickor. Denna tjejtillvändhet får pojkar att söka spänning och leva ut i gängen efter skolan.

Det är filosofiprofessor Erik J. Olsson och författaren Catharina Grönqvist Olsson som i debattartikel lyfter en möjlig orsak till att unga grabbar i allt högre utsträckning söker sig till kriminella gäng: Svenska skolan är bara till för tjejer.

Det ses naturligtvis som en kontroversiell förklaring. Men den måste tillåtas att prövas. För klart är att skolan misslyckas i hög grad att ge pojkar den utbildning de behöver.

Skola bara för flickor

Artikelförfattarna vänder sig mot Socialdemokraternas förklaring att ”[k]illar som grupp har sämre språklig förmåga och erfarenhet av att diskutera och resonera redan när de börjar första klass”. De har därför ”sämre förutsättningar att förstå och klara de krav som dagens läroplan har”.

Fel. Deras studier av läroplaner över tid visar att det skett ”en förskjutning från fakta till att resonera, exempelvis genom att skolan nu lär ut hur man resonerar kring tillämpningar av fysik på samhällsproblem, snarare än fysikaliska ekvationer.” Det är att feminisera undervisningen.

”Flickor är statistiskt sett främst intresserade av människor och relationer medan pojkar är främst intresserade av fysiska objekt och teknik samt ämnen som matematisk och fysik i sig. Flickor är också mer intresserade av diskussion som social aktivitet. Killar är alltså helt enkelt mindre intresserade av aktiviteterna i dagens skola”, skriver de i Expressen.

Pojkar vill ha spänning

Olsson summerar: ”Det är såldes inte konstigt att killar vantrivs i en skola som i grunden kräver att de ska ’bli som flickor’. Att vissa killar därför lockas av gängens löften om ett spännande liv, där de har möjlighet att hävda sig själva, är förutsägbart – liksom att de sedan röstar på högerpartier som bekräftar upplevelsen av att något skaver i samhället.”

Deras slutsats: skolans ”tjejiga” värdegrund måste ses över.

Ja, något är fundamentalt fel i dagens skola. Pojkar utsätts för feminisering på ett sätt som kanske förklarar motreaktionen i form av nyfikenheten på att komma med i maskulint styrda gäng.

Om detta måste vi våga diskutera mera.