Det har avslöjats att EU finansierar en påverkanskampanj för att missgynna EU-skeptiska partier. Under motivet att ”höja valdeltagandet” satsar EU hundratals miljoner kronor på väljargrupper som förväntas vara mer positiva till EU än andra.

Riks rapporterar: