Ministerrådet anmäls nu till domstol eftersom Österrikes miljöminister under möte röstade emot den egna regeringens linje för lag om naturrestaurering som kommer att slå hårt mot norra Europa.

Den österrikiske miljöpartisten hävde vetot mot att införa den extrema lagstiftningen för ”våtmarker”. Detta mot den egna regeringens vilja.

Föga respekt för demokratin

Smålandsposten summerar:

”Österrikes förbundskansler hade inför omröstningen skickat in ett brev till Belgiens miljöminister för att understryka att Österrikes representant förväntades rösta nej enligt regeringens politik, något annat skulle göra rösten ogiltig.

Men det fick man alltså inget gehör för. Österrikes miljöminister röstade ja på eget bevåg och ministerrådet accepterade detta. Det visar att respekten för demokratins former inte är absolut, att det går att ta genvägar när man vill nå politiska mål.”

EU:s ministerråd anmält till domstol

När det belgiska ordförandeskapet vägrade följa Österrikes begäran har Österrikes regering nu anmält ministerrådet till EU-domstolen. Man påpekar att det innebär ett farligt prejudikat om medlemsstaternas regeringar inte respekteras. Hela idén med ministerrådet är att balansera EU-kommissionen och Europaparlamentets politiker. Om regeringarna inte kan rösta nej till EU-förslag ökar överstatligheten och väljarnas makt i EU via sina regeringar minskar. Särskilt hårt drabbas mindre medlemsländer.

Kommer EU-domstolen att respektera grunddokumenten och se miljöpartistens anarkistiska agerande som ogiltigt? Eller tar EU ännu ett steg bort från respekt för medlemsländerna i syfte att köra igenom så mycket regler, lagar och tvång som möjligt?